Mô hình cấp quản lý


Nền tảng eFarm còn cung cấp các module cho toàn chuỗi cung ứng nông nghiệp như đóng gói, logistic, các nhà bán lẻ, đại lý,

các tổ chức chứng nhận Global GAP, Viet GAP,… tùy theo nhu cầu của người dùng.